in מזרחית

זוהר ארגוב - עולם הזוהר אלבום להורדה

זוהר ארגוב - עולם הזוהר אלבום להורדה

 ברצלונה מקצב טראנס
 עד מתי אלוהיי מקצב רוק
 הפרח בגני מקצב ראפ
 היו זמנים מקצב צ\'יפטטלי
 שיר אהבה בלב מקצב סמבה
 היה זה בערב סגריר מקצב דאנס
 עת דודים כלה מקצב דאנס
 עת יעלה ירח מקצב דאנס
 יד ענוגה מקצב האוס
 אהבת רעיה מקצב דאנס