in מזרחית

זוהר ארגוב - מזכרת גדולה מזמר גדול אלבום להורדה

זוהר ארגוב - מזכרת גדולה מזמר גדול אלבום להורדה

 ים של דמעות
 דברים נסתרים
בלילה
האסיר
ילדה של סתיו אחד
הדרך הברוכה
לא עובר , עמוק עמוק
בן בלי בית, אין מדינה לאהבה, אמא שלי
כמו שיכור
בואי הלנה
לבד יושבת , למה לא
אמא
רעיה