in מזרחית

תמיר סולטנה - רוצה להתאהב מחדש אלבום להורדה

תמיר סולטנה - רוצה להתאהב מחדש אלבום להורדה

 איך לך האמנתי
 געגועים
 ים של דמעות
 כואב לי שאת סובלת
 לאן נעלמת לי
 למה זה קורה לי
 מאוהב עד השמיים
 ערבי מקורי
 רוצה להתאהב מחדש