in מזרחית

איציק קלה - שאלי אלבום להורדה

איציק קלה - שאלי אלבום להורדה

אחכה
אני שר לך
אשה קשה
יאעזאל פלפלו
ילדה יפה שלי
לא יכול לתאר
לא מבין איך זה קרה
מבקש איתך לחיות
מה קרה לך
סלח לנו
עד מתי
שוב מאוהב
שאלי דואט על אביהו מדינה