in מזרחית

אייל גולן - שירי כיף ומצב רוח שירים לתוך הלילה אלבום להורדה

אייל גולן - שירי כיף ומצב רוח  שירים לתוך הלילה אלבום להורדה

מרלן
ילדתי
כמו רוח סערה  נסיכה בעיר  פינה בלב
לשכת עבודה
מחרוזת עין הזרקא
מטאדור
מחרוזת ערבית
אייל גולן   אלוהי מדוע בעולם
חלומות האלבום המלא
ים של דמעות
האהבה הישנה
מחרוזת נעלמת בלי מילים מזוהר בדשא
חלומות
סעידה
רחוק רחוק
תגידי