in מזרחית

דורון מירן - פרוייקט הזהב עד 120 אלבום להורדה

דורון מירן - פרוייקט הזהב עד 120 אלבום להורדה

עד 120 יום הולדת
מחרוזת פרפר
מחרוזת אהבות רבות
מחרוזת געגועים
מחרוזת השבועה
מחרוזת נערה מדליקה
נשיקת אהבה
סוד האהבה
מחרוזת לא בוגד
שמע אלי
מחרוזת אוהב אותך
היא מקנאה