in מזרחית

שרית חדד - רק אהבה תביא אהבה אלבום להורדה

שרית חדד - רק אהבה תביא אהבה אלבום להורדה

1. קצת משוגעת
2. אהבה בלי סיכוי
3. מלך הרחוב
4. אל תבקש משאלות
5. היום היום
6. תני לו את הלב
7. רק אהבה תביא אהבה
8. מלאכי שמיים
9. לא חשוב
10. אם תאהב אותי
11. תהיה לי ראש הממשלה