in מזרחית

סמי מיאלי - לא בושה לבד לבכות אלבום להורדה

סמי מיאלי - לא בושה לבד לבכות אלבום להורדה

 1 טוב בלב
 2 מתפקרניש
 3 איך יכולת לבגוד בי
 4 טוב לחיות
 5 לא אדע עצבות יותר
 6 לא בושה לבד לבכות
 7 לא מאוהב בך
 8 לחיות בעולם
 9 מחכה לך הלילה
 10 שבוי בקסמייך
 11 שר למענכם
 12 תני סיכוי לאהבה
 13 עיניים ירוקות
 14 קזלר