in מזרחית

בלונדי - מאוהב אלבום להורדה

בלונדי - מאוהב אלבום להורדה

 מאוהב
 זה תמיד ישאר
 על חבל דק
 מחרוזת טורו הפרח בגני אור תק תק כל הכח
 לין שלי
 מן החושך חזרתי של שלומי שבת
 מחרוזת אני ואת אהבה תנצח צמא לאהבה או שכן או שלא
 מחרוזת אל תלכי לי בתלם אוהבים דברים שרציתי לומר פנ
 מאוהב גרסת מועדונים