אוריאל שלומי - אם את שומעת תעני אלבום להורדה

אוריאל שלומי - אם את שומעת תעני אלבום להורדה

 השיכור
 חנית
 כבשת הרש
 כותב מכתב
 להתחיל מחדש
 לילה מלילות
 למה למה
 מר לי