in מזרחית

ציון גולן - אבא שלום שבזי אלבום להורדה

ציון גולן - אבא שלום שבזי אלבום להורדה

 אבא שלום שבזי
 אחיבק אחיבק
 לבבי יחשקה עפרה מקצב דאנס
 בינת אלימן
 יחממה
 לילת חינה זאפה
 צנעא מקצב ראפ
 אשקי עלייק דעסה
 שאלי ארץ אהובה
 שובה והתנחם לבבי