in מזרחית

מרגלית צנעני - המיטב אלבום להורדה

מרגלית צנעני - המיטב אלבום להורדה

 קפה אלהמברה
 ריח מנטה
 עוד יהיה לי
 חומות חימר
 אז מה
 חופשי
 שמור אותי
 לעולם
 אין לי כח למשחקים
 איש לא יראה אותי בוכה
 השנים הכי יפות
 ניגונים
 אחותי
 פגישה
 שמעתי בכי
 שלום תברכנו
 נערי שובה אלי