in מזרחית

קובי אוז - דמעות וים אלבום להורדה

קובי אוז - דמעות וים אלבום להורדה

 זה לא ילך בינינו
 פינת רחוב האכזבה
 אם תעזבי אותי
 גלמוד
 עמוק עמוק
 לא רוצה להתאהב יותר
 למה את דואגת
 פעם אהבת אותי
 שקט
 רציתי
 זיכרונות
 סיני
 דמעות וים