in מזרחית

ג'קי מייקה - אל תתני ללכת אלבום להורדה

ג'קי מייקה - אל תתני ללכת אלבום להורדה

 אל תתני ללכת
 לך שנים אחכה
 נערה
 פתחי את הדלת
 אל תשחקי באהבה
 לאהוב
 לתת לך אהבה
 אל תלכי נערה
 את לא בשבילי
 נער מאוהב
 שיר אהבה  עם שוש רם
 איפה כל הבחורות