in מזרחית

גקי מייקה - להיטי זהב אלבום להורדה

גקי מייקה - להיטי זהב אלבום להורדה

 לא חשוב לי לאן
 ימי נעוריי
 אוירה של סוטול
 שרי
 שר לך אמא
 טנגו לילדונת
 ילדי
 אל תבכי אהובה
 שמור אלי
 מול הים התיכון
 עייף ומיואש
 שלכת עצובה
 מה עצובים חיי
 מחרוזת
 אינשאללה יום יבוא
 שש עשרה מלאו לנער
 לא חשוב לי לאן נעימה