in מזרחית

איציק קלה - האוסף אלבום להורדה

איציק קלה - האוסף אלבום להורדה

 מותק
 כל הנשמה
 עד יום מותי
 מחפש את הדרך
 אישה יפה
 רק איתך
 חי למענך
 תסתכלי לי בעיניים
 ספרי לי
 תביני אותי
 תני לי נשיקה
 חולפות שנים
 או שכן או שלא
 טיק תק
 את הפרח שגידלתי
 זה היום שלנו
 קול קורא לי במדבר
 אלף ימים