in מזרחית

ערן סופר - השליח אלבום להורדה

ערן סופר - השליח אלבום להורדה

 איך אהבנו
 יותר לא אשתה
 ילדתי עצמי עינייך
 רק תגידו לה
 שיקרת זונה
 לא יכול לסלוח
 מצפה לחופש
 שיחקתי באש
 מה את מבינה
 מה זה קורה לך
 מתוך חלום
 מחכה לך
 לכי לדרכך
 בטן גב בטן גב
 תגידו לה
 זה לא מתאים
 איך אהבנו