in מזרחית

בועז שרעבי - הופעה חיה בצוותא אלבום להורדה

בועז שרעבי - הופעה חיה בצוותא אלבום להורדה

 פתיחה
 כל עוד
 כשתבוא
 חייך וחיי
 את לי לילה
 אל תעזבי
 הלוואי
 תני לי יד
 מי ידע שכך יהיה
 משאלה
 מחרוזת תימנית
 אצלי הכל בסדר
 חופשי ומאושר
 כשאת נוגעת בי
 עצבות זמנית גירסת אולפן