in מזרחית

אייל גולן - באהבה אוסף שירי אהבה אלבום להורדה

אייל גולן - באהבה אוסף שירי אהבה אלבום להורדה

CD1
 בוחר מחדש
 לוחמת
 בשבילך נוצרתי
 נולדת בשבילי
 לו הייתי יכול
 מדמיין אותך
 כשאחר
 זר כיסופים
 מלאת אהבה
 חיים שלמים
 ללכת או להשאר
 מלאך שומר
 שומרני אל
 אלין

   CD2
 כשאת איתו
 על חבל דק
 אהובה שלי
 חלק מחיי
 דרך לחיים
 עולם מושלם
 איפה את
 נגעת לי בלב
 ידעת שזה זמני
 הוזה אותך מולי
 מצטער
 מלכי המלכים
 אם יש גן עדן
 את היפה בנשים
 ליאם