in מזרחית

רגב הוד - עד השקיעה האחרונה אלבום להורדה

רגב הוד - עד השקיעה האחרונה אלבום להורדה

פעימות ליבך
 מה שביננו
 עד השקיעה האחרונה
 רציתי לדבר על שלום
 אלה
 כלוא בגופו
 גן עדן
 לא מבקש מאומה
 אם רק תגידי כן
 גלים של אהבה
 את ואני
 נעימת כלוא בגופו