in מזרחית

יואב יצחק - עד חצי המלכות אלבום להורדה

יואב יצחק - עד חצי המלכות אלבום להורדה

אהבתי את יופייך
איך האמנו
אין לי אחרת מלבדך
איפה הם החברים
בכל הדרכים
המסע
חיוך של מלאכים
מדברים שלום
עד חצי מלכות
שירו של צפריר
תפוח חינני