in מזרחית

יואב יצחק - לכבד ולחלוק אלבום להורדה

יואב יצחק - לכבד ולחלוק אלבום להורדה

01 לכבד ולחלוק
02 מי יאהב אותך כמוני
03 מי אמור
04 תפסת לה ת\'לב
05 אל תלכי
06 תגידי עד מתי
07 פרח שלי
08 הריקוד האחרון שלי
09 מגש של כסף
10 אנה
11 עד סוף העולם
12 לך אלי תשוקתי דואט עם חיים ישראל
13 מי אמור דואט עם גלי יצחק