in מזרחית

יואל עזני - לילות קסומים אלבום להורדה

יואל עזני - לילות קסומים אלבום להורדה

1 - יואל עזני - הפרפר הצעיר
2 - יואל עזני - חי ומאושר ילדונת
3 - יואל עזני - לילות קסומים
4 - יואל עזני - מה עוד אבקש
5 - יואל עזני - מי לי רע
7 - יואל עזני - נעמי
8 - יואל עזני - נערה מאוהבת
9 - יואל עזני - שיכור מאהבה