in מזרחית

יורם ארבל - טוב שאת כאן אלבום להורדה

יורם ארבל - טוב שאת כאן אלבום להורדה

01 - את ואני ואור השמש
02 - שוקולי עם גלי עטרי
03 - מה מחפש אדם
04 - את אשר אמרת עם אלכסנדרה
05 - בן אדם אחר עם אסתי כץ
06 - שירלי
07 - מבט של אחת
08 - אני אצבע את השלכת בירוק עם אלכסנדרה
09 - תני לי הזדמנות עם עדנה גורן
10 - טוב שאת כאן
11 - מחפשים את קופידון עם אלכסנדרה