in מזרחית

תמיר גל - שביל האושר אלבום להורדה

תמיר גל - שביל האושר אלבום להורדה

הקלפים והשתיה
אהבה אסורה
עכשיו זה בא
אל תבכי גם לי עצוב
אני פה מצטער
את לאהוב
את לא כאן
דמייני
דמעה מתנפצת
דמעה של גבר
איך אפשר
גלגל כאב שמסתובב
האישה שבחיי
כואב לי שאתה בוכה אחי
כל הבנות סביבי
כל הנשמה
משחקי מילים
פעם את שלי
רוקדת
שביל האושר
תאמר לה
תשכח מהצרות
תשכח את הצרות
עולם פראי
עולם שלי