in מזרחית

שימרית - שיר אהבה עטיפות אלבום להורדה

שימרית - שיר אהבה עטיפות אלבום להורדה

שימרית - הכול פוליטיקה
שימרית - כול עולמי
שימרית - לא עוד בודדה
שימרית - מהי אהבה
שימרית - ספר לי
שימרית - פסגת העולם
שימרית - רחוקה
שימרית - רק אותך
שימרית - תני יד
שימרית ויואב יצחק - שיר אהבה