in מזרחית

סטלוס ואורן חן - סטלוס ואורן חן 5 אלבום להורדה

סטלוס ואורן חן - סטלוס ואורן חן 5 אלבום להורדה

1 בטיילת , הזעקה
2 ילדה רעה , רוצה לשהתנות
3 לילה מתוק ,איזה מן עולם
4 מחפש
5 מצאנו את האהבה
6 נשמה שלי
7 נשקי אותי
8 עיניים שלי , שש וחצי
9 שאבוא , אל תכעסי
10 תני לו
11 הילד שביקשתי
12 מכשפה יפה
13 שתמיד יהיה שמח
14 תני לי פס