in מזרחית

יהורם גאון ומשה בן בסט עת שערי רצון - בפיוטי מורשת יהדות ספרד והלאדינו אלבום להורדה

יהורם גאון ומשה בן בסט עת שערי רצון - בפיוטי מורשת יהדות ספרד והלאדינו אלבום להורדה

אין כאלוהינו
אל נורא עלילה
עת שערי רצון
המבורך בכל מערך
מזמור לדוד ימלוך
לכה דודי
יגדל
לך אלי תשוקתי
יה שמע אביוניך
עת שערי רצון
אדון הסליחות
זכרנו לחיים
ברכת כהנים
אל מלך