in מזרחית

זוהר אשירוב - מה שבלב אלבום להורדה

זוהר אשירוב - מה שבלב אלבום להורדה

זוהר אשירוב  -  דקה להשבר
זוהר אשירוב  -  החיים עוד לפנייך
זוהר אשירוב  -  השריטה שלי
זוהר אשירוב  -  הבלאגן הזה
זוהר אשירוב  -  קיוויתי שתשתני
זוהר אשירוב  -  לא יוצאת לי מהראש
זוהר אשירוב  -  עוד זכרון
זוהר אשירוב  -  ניסינו את הכל
זוהר אשירוב  -  מקום בלב שלי
זוהר אשירוב  -  השטויות שלנו
זוהר אשירוב  -  תמונה לסטורי
זוהר אשירוב  -  בקרוב זה ישתנה