in מזרחית

הפרויקט של גבריאלה - בין שרב לשלכת אלבום להורדה

הפרויקט של גבריאלה - בין שרב לשלכת אלבום להורדה

אמיר לב  -  פעם היה שם מלון
דנה עדיני  -  עצרי ילדה
זהבה בן  -  בקפה פינתי
ארז לב ארי  -  שפה אחרת
רוסו & ווינברג  -  תביט קרוב
אריק סיני  -  חשבתי נספיק
סיון טלמור  -  בין שרב לשלכת
חמי רודנר  -  האיש בשחור
דודי לוי  -  אבא עבר ממול
גבריאלה  -  מעבר לעננים