in מזרחית

איתי לוי - מחכה שתבואי אלבום להורדה

איתי לוי - מחכה שתבואי אלבום להורדה

איתי לוי עם עידו שוהם בארכה
יש לי יום הולדת
איתי לוי עם נרקיס עכשיו התור לאהבה
איתי לוי עם שלומי שבת  היין שנשאר
אני נשבע
הטעות הכי יפה
איתי לוי ויוו  מסיבה בצהריים
אני כבר לא בך
מחכה שתבואי
בגלל הרוח
שובר שתיקה