in מזרחית

עופר לוי - ליבי שלך אלבום להורדה

עופר לוי - ליבי שלך אלבום להורדה

1. נשבע לך אמא
2. רק את דואט עם ישי לוי
3. נושא תפילה
4. עיניים
5. ליבי שלך
6. חלמתי
7. הולך לי מיואש
8. מתחזק
9. כפתור ופרח
10. קישוטים עזובים
11. בא לי לשיר לך דואט עם אפרת רותם
12. גרסה שניה לנשבע לך אמא