in מזרחית

עופר לוי - ההופעה האנגר אלבום להורדה

עופר לוי - ההופעה האנגר אלבום להורדה

דיסק 1
1. אני חוזר מאוהב בגשם
2. החזירי לי את בני
3. אהבה אמיתית
4. מצייר אותך
5. אני ואת
6. כוכבי מרום רוצה בה
7. אוהב לחיות
8. ידיך בידיי
9. חברה לנפש

דיסק 2
1. רוח ים
2. לילה לא לילה
3. תהיה לי למלכה יום הרווקים
4. מבט אחד
5. אין לי אין לי לילה
6. הלו מאדם
7. המשיכי לחייך ציפור השמש
8. אישה בונה
9. נעימה