in מזרחית

יעלה ויבוא - פרויקט המחווה לשירי יורם טהרלב אלבום להורדה

יעלה ויבוא - פרויקט המחווה לשירי יורם טהרלב אלבום להורדה

עיניה קראו לי

הביתה לחזור

בשביל אל הבריכות

על כפיו יביא

שהשמש תעבור עליי

האוהבים את האביב

חלקת אלוהים

מים מתוך הבאר

אין אהבה אחרונה

אינך יכולה

לילות