in מזרחית

יחזקאל מטרי - בסילסולי תימן בשירה תימנית מקורית אלבום להורדה

יחזקאל מטרי - בסילסולי תימן בשירה תימנית מקורית אלבום להורדה

אם בבוקר אור

אמרה שלומי שלום

אני היום

אפתחה פי וצורי

היי נערה אשר בפתח

הלכתי לים

הללי נפשי

העולם המאושר

לוליטה

לפלח הרימון

שמעתי את קול היונה