in מזרחית

אייל גולן - חלומות אלבום להורדה

אייל גולן - חלומות אלבום להורדה

01. חלומות.
02. מחרוזת לשכת עבודה ביני ובינק.
03. מחרוזת עינייך החומות נעלמת בלי מילים נזכר אני במבטך.
04. מחרוזת עין הזרקא סוא סוא ובעד כונתום לילה לילה.
05. רחוק רחוק.
06. מחרוזת כמו רוח סערה נסיכת העיר פינה בלב.
07. האהבה הישנה.
08. מחרוזת זה לא חלום, מטדור.
09. מחרוזת אלינור ילדתי ים של דמעות.