in מזרחית

עברי לידר - האהבה הזאת שלנו אלבום להורדה

עברי לידר - האהבה הזאת שלנו אלבום להורדה

01. האהבה הזאת שלנו
 
02. קרוסלה
 
03. מקום ליותר
 
04. לרגע אחד או תמיד
 
05. הילד שלי
 
06. הילדים של העולם
 
07. מה אתה אומר
 
08. אלפי תמונות של המפל
 
09. ילדות והעיר הגדולה
 
10. הכול בוער
 
11. קר קר עם מורן דוד
 
12. הייתי כאן עם נתן גושן בונוס