in מזרחית

מני אשר - כישפת אותי אלבום להורדה

מני אשר - כישפת אותי אלבום להורדה

01 מני אשר כישפת אותי
 
02 מני אשר אהבת אמת
 
03 מני אשר שובר שתיקה
 
04 מני אשר אבא
 
05 מני אשר חיזרי אליי
 
06 מני אשר הנשיקה
 
07 מני אשר אני קורא בשמך
 
08 מני אשר את לי לילה
 
09 מני אשר בסלוניקי
 
10 מני אשר קחי את הדמעות
 
11 מני אשר סך הכל נשיקה בהופעה
 
12 מני אשר רמיקס סך הכל נשיקה