in מזרחית

הפרויקט של רביבו - אמונה אלבום להורדה

הפרויקט של רביבו - אמונה אלבום להורדה

01. מלך חי וקיים
 
02. מחרוזת יודוך רעיוני
 
03. מחרוזת אדון עולם
 
04. מחרוזת עוד ישמע - מארחים את להקת הקינדרלעך
 
05. מחרוזת נגילה הללויה
 
06. מחרוזת מי האיש
 
07. מחרוזת כל העולם - מארחים את להקת הקינדרלעך
 
08. מחרוזת סליחות
 
09. מחרוזת שבת
 
10. ירושלים של זהב