in מזרחית

אייל גולן - מקסימום שמח אוסף להיטים אלבום להורדה

אייל גולן - מקסימום שמח אוסף להיטים אלבום להורדה

חוף של פורטוגל
 
בלעדייך
 
מנגנת את חיי
 
צאי אל החלון
 
יפה שלי
 
שקלים שקלים
 
מי שמאמין
 
לקנות לך יהלום
 
מלכת היופי שלי
 
לבדי
 
מתגעגע
 
לב של גבר
 
מיליון או דולר
 
געגועים
 
תסתכלי אלי
 
מלך המגרש
 
כל כך יפה
 
האור שבעיניים
 
קן של אהבה
 
דוניא (פני מלאך)