in מזרחית

עמוס אלגלי - להסתכל לך בעיניים אלבום להורדה

עמוס אלגלי - להסתכל לך בעיניים אלבום להורדה

להסתכל לך בעיניים  
הולך אני ברחוב  
בדרך לים  
לקום בבוקר  
יפה הלילה  
שמור עליי  
ירידות עליות  
ג'ינג'ית  
מהיום  
אין לה  
חבר שלך  
הלילה הוא שלך  
תמיד נשאר לבד  
הפכת שונה  
תני לי ללכת  
להביט לאחור  
יפה ללילה רמיקס  
אין לה רמיקס