in מזרחית

הפרויקט של רביבו - זהר אלבום להורדה

הפרויקט של רביבו - זהר אלבום להורדה

מחרוזת עוד יום יבוא  
מחרוזת אדם שחקן  
מחרוזת כך עוברים חיי  
מחרוזת הפרח בגני  
מחרוזת נכון להיום  
מחרוזת חיכיתי שנים  
מחרוזת בדד  
מחרוזת כמו שיכור  
מחרוזת כבר עברו השנים  
מחרוזת עד מתי אלוהי