in מזרחית

דודו יסמין - מופלטה אלבום להורדה

דודו יסמין - מופלטה אלבום להורדה

דודו יסמין - אחלה חפלה  
דודו יסמין - אנא וג'מילה  
דודו יסמין - בא לי עליה  
דודו יסמין - בסבוסה  
דודו יסמין - יסמינה  
דודו יסמין - כואב לי  
דודו יסמין - לולקי  
דודו יסמין - ללה פטימה  
דודו יסמין - לפלפו לי  
דודו יסמין - מופלטה  
דודו יסמין - מי אשם ילדה  
דודו יסמין - סלסלי סלסלה  
דודו יסמין - ראש בלטה