in מזרחית

גורג בר - חפלה אלבום להורדה

גורג בר - חפלה אלבום להורדה

אל תשחק באש  
הלילה הוא שלך  
באש ובמים  
אל תאמיני  
גנה אל אווה  
חגיני יא יומה  
מחרוזת אום כלת'ום  
מחרוזת עזאז  
מחרוזת חביבי יא עני  
מחרוזת מברוק עליק