in מזרחית

שלמה ארצי - רומנסה ופיוט אלבום להורדה

שלמה ארצי - רומנסה ופיוט אלבום להורדה

01. מימי לא ראיתי

02. על סף דלתך

03. לנצח

04. אתן חיי על בקבוקיי

05. שחורות עיניה

06. מול ירח ערפילי

07. לכה דודי

08. יגדל אלוהים חי

09. שומר ושראל

10. אתאנו לחלות פניך

11. אבוא כעני על פתח

12. פתחי דלתך