in מזרחית

שלמה ארצי - עונת ההופעות אלבום להורדה

שלמה ארצי - עונת ההופעות אלבום להורדה

Cd 1

01 - נצמדנו

02 - האמיתי

03 - נבראתי לך

04 - תוכיחי לי

05 - אבסורד

06 - חום יולי אוגוסט

07 - קצת משונה שלא נשארת

08 - ארץ חדשה

09 - החיים

10 - תתארו לכם

11 - שיר חייל

12 - לא עוזב את העיר

Cd 2

01 - ליד הבית שגרתי בו

02 - האהבה הישנה

03 - ימים כאלה

04 - איסלנד

05 - זה מה שנשאר

06 - בואי ניקח לנו יום

07 - מלך העולם

08 - הרדופים

09 - אף פעם לא תדעי

10 - כמו אז

11 - אחרי הכל את שיר

12 - במטוס סילון

Cd 3

01 - תגידי

02 - שאלתי מה קרה

03 - הבחורה שלי

04 - טלפני טלפני

05 - אנחנו לא צריכים

06 - אירוסים

07 - רוקר חיי

08 - לאן לאן לאן

09 - ירח

10 - רוב הזמן את אישתי

11 - היא לא יודעת מה עובר עלי

12 - אהבתיה