in מזרחית

שלום חנוך - על פני האדמה אלבום להורדה

שלום חנוך - על פני האדמה אלבום להורדה

01. על פני האדמה

02. שיר ללא שם

03. הבלדה על יואל משה סלומון

04. תל-אביב, גדות הירקון, 1950

05. עצים

06. ילדים של החיים

07. ירוק על ירוק

08. אשת האיכר

09. כי האדם עץ השדה

10. ניגע אל החלום