in מזרחית

איתי לוי - כל העיר יודעת אלבום להורדה

איתי לוי - כל העיר יודעת אלבום להורדה

איתי לוי - אסטה מניינה

איתי לוי - בוקר יום ראשון

איתי לוי - בשעות המתות

איתי לוי - האהבה שלך ניצחה

איתי לוי - זמן לאהבה

איתי לוי - חוטים ומיקרופונים

איתי לוי - חמש מילים

איתי לוי - יום שני

איתי לוי - כוסית של יין

איתי לוי - כל העיר יודעת

איתי לוי - לאט

איתי לוי - על סף ביתך

איתי לוי - שריקות