in מזרחית

אייל גולן - רחוק מכאן אלבום להורדה

אייל גולן - רחוק מכאן אלבום להורדה

01. באתי אלייך

02. מלך העולם

03. אח יקר

04. דבש בשפתיים - עם מה קשור

05. רחוק מכאן

06. רוקדת בלילות

07. אתה המלך - עם חיים ישראל

08. הופה פה

09. חזק יותר

10. לאן הגענו

11. תמיד בשבילך - עם אלין גולן

12. כמו צועני

13. כדי שאלך

14. רוקדת עם השיר

15. טוב לך איתו

16. אייל גולן קורא לך