in מזרחית

יוסי עדן - היא לא אוהבת אלבום להורדה

יוסי עדן - היא לא אוהבת אלבום להורדה

יוסי עדן - היא לא אוהבת

יוסי עדן - מה עשיתי לך ילדה

יוסי עדן - אהבתנו

יוסי עדן - הבגידה

יוסי עדן - כמו ילד

יוסי עדן - מאוהב

יוסי עדן - מכור לדימעותי

יוסי עדן - רק אותך אני אהבתי